Våra tjänster

Vi har ett brett tjänsteutbud med bland annat:

 • Köksrenoveringar
 • Badrumsrenoveringar
 • Centralbyten
 • Omdragning och jordning av gamla ledningar.
 • Solcellsanläggningar
 • KNX-Anläggningar – Nyintsllatoner eller befinliga anläggningar.
 • Hager Easy Smarta hem.
 • Led-konvertering av gamla halogen spottar.
 • Luvianmontör- Nyprodutktion och befintliga bostäder.
 • Byte av FTX Aggregat.
 • FTX ventialtionsanläggningar.
 • Rengörning av ventilation.